”Rätt man på rätt plats”
Specialstäds framgångskoncept bygger på noggrannhet och framåtanda

Konkurrensen inom städbranschen är hård, därför gäller det att prestera kvalitet så att kunderna känner att de får valuta för pengarna. Ett annat kokurrensargument är miljön. Dagens kunder kräver en stor miljömedvetenhet av den städfirma som de anlitar.
Specialstäd, som startades 1986 i Umeå sysselsätter i dag cirka 30 personer, som internutbildas av ägaren Lennart Andersson själv. Städuppdragen är till 80 procent förlagda till olika kontor och på skolor. Inom fönsterputs är Specialstäd marknadsledande i regionen.
– Det är inte lika lätt idag, som det var förr, att starta ett städbolag, säger Lennart Andersson,. I dag krävs en oerhörd massa kunskap inte minst inom miljöområdet. Man ska använda kemikalier som är biologiskt nedbrytbara och det ställs krav på nyare och mer miljövänliga maskiner.
I miljötänkandet ingår även kundernas miljö, som Specialstäd får betalt för att vårda och de vill att kunderna ska känna att de får valuta för sina pengar. Uppdragsgivarna ska få en ren och trevlig arbetsmiljö där alla medarbetarna och eventuella besökare trivs.

Testar nya produkter
Styrkan hos Specialstäd ligger i att det är ett företag som ständigt utvecklas i takt med marknaden och kundernas önskemål. Städningen skräddarsys efter kundernas behov. Man är inte heller rädd för att pröva alla de nya medel som har kommit ut på markanden och hittar man något som är bra, eller bättre, än det man använder sig av så byter man till det.
– Personalen är en stor resurs, säger Lennart med stolthet i rösten. Våra medarbetare är mycket kompetenta och utför alltid ett mycket bra arbete. Det är ju noggrannhet som vår verksamhet bygger på.
Inte utan stolthet i rösten nämner Lennart att företaget städar flygplan, en verksamhet som de är relativt ensamma om, i varje fall i Umeå.
– Där går ett sjumannalag ut och då är det viktigt att alla vet vilken arbetsuppgift som man har, precis som i ett fotbollslag, skrattar Lennart, annars så fungerar det inte.

Specialstäd

Bransch:
Tjänster

Telefon: 090-779758
Fax: 090-772497

Hemsida:
www.specialstad.sea

Adress:
Specialstäd
Sofiehemsvägen 53
90738 Umeå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN